Quy Đinh Thanh Toán Mã Thẻ

Quy Ước Thanh Toán

1. Nếu bạn thanh toán dùng bằng kênh chuyển khoản,thì lúc nào rút cũng được chuyển ngay.

2. Nếu bạn dùng thẻ cào thanh toán. vậy thì thời gian chốt sổ nhà mạng là cuối tháng. Và nếu có bất kỳ 1 lỗi nào từ mã thẻ cào không hợp lệ, thì bạn phải là người chịu trách nhiệm với nó.

Duyệt xong mã thẻ, thì 10-15 ngày sau mới có thể rút tiền về tài khoản.