Chiếc Khấu

CHIẾC KHẤU ĐỔI THẺ CÀO SANG TIỀN MẶT

 

 Chúng tôi Cho thuê mã nhúng đổi thẻ cào gạch ngay từ 3-5% cho khách hàng.

 

1. Chiếc khấu đổi thẻ cào tổng 33% .

 

- Trong đó 30% tại web đổi thẻ cào được kết nối với 1Sao . doithevnn .com.

- Chi phí sử dụng mã nhúng 3% thanh toán tại !Sao .

2. Chiếc khấu sử dụng tại website đổi thẻ cào kết nối

Tại Doithevnn.com chiếc khẩu đổi thẻ 10 ngày đầu tháng là 20 -25% . và trung bình là 30%.

 

Hiện tại các website khác cung cấp mã nhúng gạch thẻ ngay chiếc khấu khoản 40%.

Chúng tôi cho thuê mã nhúng tích hợp với các đơn vị đổi thẻ có cung cấp Api .

 

2. Chiếc khấu đổi thẻ 33%

- Nếu lúc cấu hình mã nhúng bạn chọn la 1sao.net thì chiếc khấu thanh toán từ 1Sao.net là 33 % . rút tiền từ 1sao.net